Referanser

... Hun er svært god pianist, teknisk brilliant, og en musiker som "er på plass" ...

I mine 18 år som kunstnerisk leder for Gjøvik Symfoniorkester, har jeg atskillige ganger hatt gleden av å ha Kristin Brynjulvsrud ved klaveret. Hun er en svært god pianist, teknisk brilliant, og en musiker som "er på plass", lytter og innordner seg. Hun har stor musikalsk erfaring, og med hennes smittende humør og personlige egenskaper, er hun en utøver som jeg vil anbefale i alle musikalske sammenhenger.

Geir Tore Larsen
Cellist, Dirigent og Pedagog

Jeg har samarbeidet med Kristin Brynjulvsrud i mange år, og kan trygt gi mine beste anbefalinger av henne som pianist og musiker.

Jeg har spilt mye med Kristin som akkompagnatør og medmusiker – helt fra studiedagene har vi sammen innstudert mesteparten av det sentrale repertoaret for klarinett og klaver, samt mye kammermusikk også med flere instrumenter. Kristin er hardtarbeidende og grundig i sin tilnærming av klassisk musikk, alltid lyttende og velskolert innenfor stilforståelse og interpretasjon.
Jeg har også hatt gleden av å spille musikk fra andre genre enn den klassiske sammen med Kristin – hun har en timing og stilforståelse også her, som gjør henne til en glimrende cross-over og all round pianist. Som musiker har jeg lært mye av Kristin, og av å spille sammen med henne.

Kristin spiller også ofte i sammenhenger der jeg er dirigent – som orkesterpianist i diverse korpsproduksjoner og konserter, stiller hun alltid godt forberedt, lyttende og observant, noe som er helt avgjørende i større besetninger. Også her har hun en helt spesiell evne til å tilpasse seg ulike genre og musikalske uttrykk.

Kristin har i flere år bidratt som akkompagnatør på NMFs sommerkurs i Innlandet, der jeg har vært musikalsk leder og nå er produsent. Kristin bidrar til en trygg spillesituasjon med unge musikanter, er enestående på stilbredde og tilpasser seg raskt ulike uventede situasjoner som ofte oppstår i slike sammenhenger. Hun er derfor en høyt aktet kollega på disse kursene.

Jeg kan trygt si at Kristin er min absolutt foretrukne pianist i alle sammenhenger.

Kristin er allsidig og dyktig kordirigent – vi har flere ganger samarbeidet i prosjekter der hun har hatt ansvar for korinnslag. Hun er effektiv og pedagogisk i sin dirigentgjerning, er kvalitetsbevisst og viser stor stilforståelse.

Ola Fredheim Haug
Musikkkonsulent, NMF Innlandet
Korpsdirigent og Klarinettist