Referanser

... Hun er svært god pianist, teknisk brilliant, og en musiker som "er på plass" ...

I mine 18 år som kunstnerisk leder for Gjøvik Symfoniorkester, har jeg atskillige ganger hatt gleden av å ha Kristin Brynjulvsrud ved klaveret. Hun er en svært god pianist, teknisk brilliant, og en musiker som "er på plass", lytter og innordner seg. Hun har stor musikalsk erfaring, og med hennes smittende humør og personlige egenskaper, er hun en utøver som jeg vil anbefale i alle musikalske sammenhenger.

Geir Tore Larsen
Cellist, Dirigent og Pedagog